906 The Death of Eric Cartman

Dzieci w South Park umawiają się by ignorować Erica Cartmana, przez co wydaje mu się że umarł.

Tags: , ,