813 Cartman’s Incredible Gift

Cartman otrzymuje dar pozwalający mu znać przyszłość.

Tags: , , ,