803 The Passion of the Jew

Kyle zostaje zmuszony przez Cartmana do obejrzenia Pasji Mela Gibsona i czuje się antysemitą.

Tags: , , , ,