708 South Park is Gay!

Metroseksualne szaleństwo ogarnia South Park. Kyle oraz pan Garrison postanawiają usunąć jego źródła.

Tags: , , , , , , ,