612 A Ladder to Heaven

Kyle, Cartman i Stan budują drabinę do nieba, aby pomówić z Kennym…

Tags: , , , ,