511 The Entity

Kyle’a odwiedza kuzyn – Kyle. Pan Garrison konstruuje środek lokomocji, który ma stanowić konkurencję dla linii lotniczych.