507 Proper Condom Use

Chłopcy uczęszczają na lekcje wychowania seksualnego w szkole. Po kilku lekcjach decydują się kupić prezerwatywy.