416 The Wacky Molestation Adventure

Dzieciaki pozywają swoich rodziców do sądu o molestowanie. Wszyscy dorośli zostają osadzeni w więzieniu, dzieci zaś czynią z South Park miasto-widmo, do którego przybywa niczego niespodziewająca się para…

Tags: