410 Do the Handicapped go to Hell

Kazanie księdza wywołuje u wszystkich paniczny strach przed piekłem i nagłą falę spowiedzi.

Tags: