302 Spontaneous Combustion

Randy Marsh musi rozwiązać problem samospaleń wśród mieszkańców.