216 Merry Christmas Charlie Manson

Stan ucieka z domu i spędza święta z rodziną Cartmana.

Tags: , , ,