215 Spooky Fish

Stan dostaję rybę, która zaczyna zabijać ludzi; jak się później dowiadują, pochodzi ona ze złego równoległego świata.

Tags: ,