1512 1%

Wszyscy uczniowie są karani za zły wynik Cartmana z zajęć sprawnościowych. Co zrobi Cartman kiedy wszystkie dzieci będą spiskować przeciw niemu?

Tags: ,