1409 It’s a Jersey Thing

Wszystko na wschód od Gór Skalistych jest teraz częścią New Jersey. South Park znajduje się w niebezpieczeństwie, że stanie się zachodnim Jersey w ciągu tygodnia.

Tags: , , , , , , ,