1408 Poor and Stupid

Cartman chce się ścigać z zawodowcami i gotów jest zrobić wszystko, aby tak się stało. Boi się, że nie ważne jak bardzo się stara, nigdy nie osiągnie poziomu innych kierowców NASCAR.

Tags: , , , ,