1404 You Have 0 Friends

Stan nie chce uczestniczyć w manii na punkcie facebook’a, jednak koledzy zakładają mu konto, co sprowadza na niego wiele probleów. Kyle zaczyna tracić przyjaciół, ponieważ wysłał zaproszenie do 3-klasisty który nie miał żadnych znajomych na facebook’u.

Tags: , , , , , , , , ,