1108 Le Petit Tourette

Cartman spotyka w sklepie chłopca chorego na zespół Touretta, który nie kontroluje tego co mówi. Eric postanawia wykorzystać chorobę do własnych celów, nie wiedząc jakie pociągnie to za sobą konsekwencje

(Oglądaj Odcinek)

Tags: , , ,