1014 Stanley’s Cup

Stan podejmuje pracę jako trener przedszkolnej drużyny hokejowej. Musi wygrać ważny mecz, aby chłopiec chory na raka przeżył.

Tags: , ,